Tethering i sesja beauty – połączenie idealne? Poradnik i BTS